Rudolf Jelínek, státní podnik

K výrazným proměnám došlo po roce 1989. Dosavadní pobočný závod Slováckých konzerváren se osamostatnil pod názvem Rudolf Jelínek, státní podnik, který pak byl privatizován v rámci druhého kola kupónové privatizace.
Příchod Zikmunda Jelínka a Karla Singra do Vizovic se kryje s významným zlomem ve vývoji zdejšího ovocnářství. Doposud byly švestky zpracovávány sušením. Na trh vstoupily konkurenční bosenské švestky a tak zaměřili propagaci pálení slivovice. Vedle rozšiřujícího se domácího pálení začaly rychle vznikat i malé průmyslové podniky.