Ukončení spolupráce Rudolfa a Vladimíra

Když se bratři v roce 1926 rozešli, Rudolf Jelínek si ponechal závod na Razově a propůjčil firmě své jméno, zatímco Vladimír si ponechal značku "Zikmunda Jelínka synové" a provozy ve Slušovské ulici.
Vladimír Jelínek řešil kapacitní omezenost svého provozu koupí budovy Hospodářského družstva u nádraží, kde rychle vybudoval pálenici s destilaturou a kvasírnami. Dvůr domu ve Slušovské ulici sloužil nadále jako skladiště výrobků.

Rudolf Jelínek zahájil na Razově výrobu košer destilátů v roce 1934.