Vznik palírny Zikmunda Jelínka

Na přelomu 80. a 90. let 19. století se objevuje jako hostinský v hospodě Františka Pravdíka ve Slušovské ulici čp. 425 a nepochybně již tehdy promýšlel otevření vlastní palírny. V roce 1891 si pronajal pozemek za Chrastěšovskou ulicí a i přes nepříznivý postoj vizovické radnice na něm nechal vystavět "výrobnu lihových nápojů" a skladiště. Z přístavby skladiště sudů v roce 1893 lze usuzovat, že se Jelínkův podnik záhy ujal.
Přes veškeré úspěchy však Jelínkův podnik nemohl zatím konkurovat palírně ve Štěpské ulici opírající se o staletou tradici a od roku 1895 také o osobu mladého průbojného majitele. Karel Singer úspěšně rozšiřoval výrobu, takže již roku 1902 bylo v závodě přistavěno patro, v roce 1913 došlo ke zřízení nové destilace. Značka "První vizovická pálenice Karla Singra" brzy šířila věhlas valašské slivovice a borovičky daleko za hranice Moravy.