Vznik R.JELINEK GROUP SE

Akcionáři a statutární orgány společnosti se rozhodli realizovat projekt rozdělení společnosti odštěpením sloučením části jmění s nástupnickou společností R.JELINEK GROUP SE s rozhodným dnem k 1. 1. 2010.
Cílem reorganizace je oddělení majetku a činností, které jsou společné pro všechny firmy skupiny od těch, které se týkají především nebo převážně společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. s možností dalšího mezinárodního rozvoje skupiny včetně dalších investic v zahraničí a standardizace řízení a financování celé skupiny.
Na základě těchto změn se společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. stala největší mezi dceřinnými společnostmi skupiny R.JELINEK GROUP SE.
Více o projektu a výsledcích hospodaření se dozvíte v sekci Pro akcionáře.